SMA NEGERI 1 SUMBERPUCUNG

“Atibrata Kumara”

WAKIL

KEPALA SEKOLAH

BIDANG KURIKULUM

Yudi Antono, S.Pd., M.Si.

NIP. 196809161991031005

Tempat, tanggal lahir

:

Malang, 16 September 1968

Pendidikan terakhir

:

S2 – Fisika

Jenis GTK

:

Guru mapel Fisika

Pangkat/golongan

:

IV/b

Unit Kerja

:

SMAN 1 Sumberpucung

Email

:

yudiantonosmaloka@gmail.com

Alamat

:

Kebonsari, Pakisaji, Malang

BIDANG KESISWAAN

Ahmad S. Faisal, S.Pd.I. 

NIP. –

Tempat, tanggal lahir

:

Malang, 14 Maret 1979

Pendidikan terakhir

:

S1 – Agama Islam

Jenis GTK

:

Guru mapel Agama Islam

Pangkat/golongan

:

Unit Kerja

:

SMAN 1 Sumberpucung

Email

:

ahmadfaisla123@gmail.com

Alamat

:

Bandungrejosari, Sukun, Malang

BIDANG HUMAS

Sugeng Purnomo, S.Pd.

NIP. 196910271994021001

Tempat, tanggal lahir

:

Malang, 27 Oktober 1969

Pendidikan terakhir

:

S1 – Ekonomi

Jenis GTK

:

Guru mapel Ekonomi

Pangkat/golongan

:

IV/b

Unit Kerja

:

SMAN 1 Sumberpucung

Email

:

genkssmaloka@gmail.com

Alamat

:

Kedung Kandang, Kota Malang

BIDANG SARPRAS

Dodik Winarno, S.Pd.

NIP. 196909181998011001

Tempat, tanggal lahir

:

Malang, 18 September 1969

Pendidikan terakhir

:

S1 – Pendidikan Seni Rupa

Jenis GTK

:

Guru Mapel Seni Budaya

Pangkat/golongan

:

IV/a

Unit Kerja

:

SMAN 1 Sumberpucung

Email

:

dodikwinarsosmaloka@gmail.com

Alamat

:

Jatiguwi, Sumberpucung, Malang

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram